Димитър Димитров

Димитър ДимитровДимитър Димитров Inbound.bg Модератор на панел Google My Business

Кратко представяне на Google My Business (минипрезентация)

Основни въпроси/подтемитеми:

- Какво е Google+ и как да работи в полза на бизнеса
- Кой как и за какво използва ефективно Google+
- Разликите в аудиторията спрямо Facebook - кой са силните страни на G+ и кой как се възползва от тях за бизнес цели
- Гласът на обикновения човек в Google+ - от общества към бизнес отношения
- Често срещани проблеми при локалните бизнеси
- Полезни инструменти за G+
- Прогнози за бъдещето на G+ - за хората и бизнеса

Димитър Димитров се занимава със SEO и SEM от над 5 години като през последната година се ориентира и към Inbound маркетинговите подходи. Бивш член на SEMPO - организацията престана да поддържа програма за сертификация. Разчита изцяло на белите нинджи в SEO-то, когато става въпрос за клиенти, но често прави черни магии на личните си проекти.

Seo conference 2015 google my business & for business from SEOM

SEO Конференция 2014 - Локално SEO в ерата на Социалното SEO (Д. Димитров) from Dimitar Dimitrov

Димитър Димитров в Google+, Facebook, LinkedIn